Bel Ağrısı

bel ağrısıBel ağrısı günümüzde en sık doktora başvurma nedenlerinin başında gelmektedir. Bel ağrısı bir hastalık değil, sadece bir belirtidir. İnsanların %85’i yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir kere bel ağrısı çekmektedir.

Bel ağrısı yalnız bel bölgesinde ağrı şeklinde olabileceği gibi, yaygın sırt ve bel ağrısı, kalçalara ve bacaklara yayılan bel ağrısı ve özellikle sabahları olan tutukluk katılık hissi ile birlikte olan bel ağrısı şeklinde de olabilir. Bacaklara yayılan bel ağrısı her zaman bel fıtığı anlamına gelmez.

 

Bel ağrısı şiddetli ya da uzun süreli olduğu zaman kişilerin günlük ve iş yaşamlarını olumsuz yönde etkileyerek, yaşam kalitelerini belirgin derecede düşürebilmektedir.

Bel ağrısına eşlik eden ve kısa zamanda gerilemeyen, hatta artan karakterde bacakta uyuşma, his kusuru, kas güçsüzlüğü, bacakta ağırlaşma hissi, idrar kaçırma gibi şikayetlerin olması bel ağrısının ciddiyeti konusunda önemli belirtilerdir.

Bel ağrılarının %90’i 12 hafta veya daha kısa sürede iyileşir, %10’ununda ise kronik bel ağrısı gelişir. Günümüzde 3 ayı geçen bel ağrısı kronik bel ağrısı olarak kabul edilir.

 

Bel Ağrısı Tedavisi

Bel ağrısına yol açan nedenleri belirlemede laboratuar testleri ve görüntüleme yöntemleri çoğu zaman yetersiz kalır. Bu nedenle doğru tanı dikkatli bir fizik muayene ile konabilir. Bel ağrısına sebep olan hastalıklar arasında cerrahi gerektiren durumların sıklığı tüm vakarlın ancak %1-3’ünü oluşturur. Çoğu zaman basit tedbirler, ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri ve bel bölgesine yapılan enjeksiyonlar ile bel ağrısının hızlıca tedavisi mümkün olmaktadır.

Bel Ağrısı Nedenleri

Bel fıtığı: Toplumdaki yaygın inanışın aksine her bel ağrısı bel fıtığından kaynaklanmaz.

Bel zorlanması- kas spazmı:Bel ağrısının en sık nedenleri arasında kaslar, bağlar gibi yumuşak dokuların zorlanması gibi basit, geçici ve kolay tedavi edilebilir nedenler bulunur.

Bel Ağrısı Anatomisi

Bel bölgesi 5 omurgadan oluşur ve bu omurgaların arasında diskler, etrafında bağlar ve kaslar mevcuttur. En önemli görevi vücut yükünü taşımaktır. Bu görevin yerine getirilmesi için sağlıklı omurlar ve disklerin yanı sıra güçlü kaslara da ihtiyaç vardır. Başta bel, karın, kalça olmak üzere, bel çevresi kasların güçlü olması bu bölgeye daha az yük binmesine ve daha az zorlanmaya yol açacaktır.