Beyin Tümörü

BEYİN TÜMÖRLERİ ve NÖROREHABİLİTASYON

Beyin Tümörü Nedir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon pratiğinde kazanılmış beyin hasarının travmatik sebepler dışında bir başka önemli nedeni de beyin tümörleridir. Oldukça farklı tiplere sahip beyin tümörleri olmakla birlikte esas olarak primer (beyin dokusunun kendisinden kaynaklı) ve metastatik (başka dokudan beyine yayılmış) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Beyin tümörleri her ne kadar sıklık açısından ilk sıralarda yer almasa da sebep olduğu ciddi özürlülük nedeniyle fizik tedavi nörorehabilitasyon pratiğinde önemli bir hastalıktır. Beyin tümöründe tanı sonrası hayatta kalma süresi tümörün tipine göre değişmekle birlikte gelişen tedavi yöntemleriyle birlikte genel olarak hastaların yaşam süreleri uzamıştır.

Beyin tümörlerinde tümörlü dokunun beyinde yaptığı hasara bağlı olarak fiziksel, kognitif ve psikososyal sorunlar ortaya çıkabilir. Fizik tedavi ve nörorehabilitasyon beyin tümörlü hastaların fonksiyonel durumunu iyileştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla erken dönemden itibaren uygulanmalıdır. Tüm beyin tümörlerinde rehabilitasyon programlarının erken dönemlerden itibaren hastalarda fonksiyonel iyileşme sağlandığı gözlenmiştir.

Beyin tümörlerinin kesin tedavisi sıklıkla cerrahi yöntemlerle yapılır. Hastalara ameliyata ek olarak bazen kemoterapi kimi zaman radyoterapi bazen her iki tedaviyi kombine şekilde uygulanabilir. Beyin tümörü hastalarında hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında fonksiyon kayıpları ve özürlülük gelişebilir. Bu sebepten beyin tümörü ameliyatı sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması önemlidir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörü hastalarında bilinç bozukluğu, anlama – muhakeme bozukluğu, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyku bozukluğu, kusma, yutma bozukluğu, el kol kullanım bozukluğu, yürüme – denge bozukluğu, el- kollarda felç ve bacaklarda felç durumu, yatağa bağımlılık olarak sıralanabilir.

Beyin Tümörü Hastalarında Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uygulamaları

Beyin tümörü ameliyatı sonrası fizik tedavi ve nörorehabilitasyon uygulamaları; başlıca kasları güçlendirmeye yönelik egzersizler, yürüme-denge-koordinasyon eğitimi, bilgisayarlı denge ve düşme önleme eğitimi, robotik rehabilitasyon açısından robotik yürüme eğitimi, robotik el kol eğitimi, el ince beceri eğitimi, iş uğraşı terapisi, konuşma – yutma terapisi, spastisite gelişmesi halinde botoks enjeksiyonları olarak özetlenebilir. Özellikle beyin tümörü gelişmesine bağlı felç tablolarında robotik rehabilitasyon ile hastanın erken dönemde ayağa kaldırılarak yürüme çalışmalarına başlatılması iyileşmeyi hızlandırmada çok önemlidir. Yine el kol bölgesinde tam veya kısmi felç durumlarında erken robotik rehabilitasyon iyileşme sürecini hızlandıracaktır.
Erken nörorehabilitasyon – robotik rehabilitasyon önemlidir. Çünkü geç kalınırsa beyindeki bu fonksiyonları yerine getiren hücrelerde basit bir prensiple “KULLAN ya da TERKET” olayı devreye girer ve kaybedilen fonksiyonların kazanımı güçleşir veya imkansızlaşır.
Beyin tümörlü hastaların ameliyat sonrası erken dönemlerden itibaren fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından değerlendirilerek rehabilitasyon programının düzenlenmesi gerekir.