Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tanım olarak bireyin fiziki ve fonksiyonel bozuklukların oluşması sonrası bunların tanı ve tedavisini kapsayan bir bilim dalıdır. Bu açıdan ele aldığımızda fizik tedavi, bireye dışardan uygulanacak olan sıcak ve soğuk uygulamalar, tedavi için kontrollü elektrik akımları, lokal veya genel masajlar ve egzersizler uygulanarak var olan ağrıların kesilmesi veya azaltılması için uygulanan ilaçsız tedavi sistemidir. Rehabilitasyon, doğum esnasında veya sonradan meydana gelecek kaybedilmiş fiziki hareket kabiliyetleri ve yeteneklerinin yeniden sağlanması ve bireye kazandırılmasına yönelik bir tedavi şeklidir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisine gittiğinizde bireyin kaybolan veya azalan fiziksel yeteneklerinde tanı, tedavi ve takip için ne tür yaklaşımlar sergilenmektedir? Öncelikle bu işlemleri bir sıralama prosedür dâhilinde ilerlemektedir.

• Bireyin kas ve iskelet sisteminin tamamında oluşabilecek hastalıklar
• Herhangi bir bölgede oluşabilecek romatizmalı hastalıklar
• Lokal ağrılı durumlar
• Eklemlerde oluşabilecek sinir sıkışmaları
• Beyin ve omurilik ile periferik sinir felçleri
• Eklemlerin sert ve katılık durumları ile kısıtlıkları
• Kırıklar ve travmalar

Yukarıda yer alan akut veya kronik durumlar için tanı tedavi ve takipler yapılmalıdır. Bu tedavi yöntemleri tıbbi ( medikal ) ve cerrahi müdahale ile çözümü olmayan sorunların daha etkin ve verimli sonuçlar verebilecek seviyede çözülmesi için uygulanmaktadır. Bir hastanın günlük aktivitelerini yapmış duruma gelmesi ve cerrahi müdahalelerde daha olumsuz sonuçlar alabilmesi durumları söz konusu ise fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi daha faydalı olacaktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tedavisi uygulamaları nelerdir?

Öncelikle hastanın tanı aşamasında tespitler yapılır. Her hastalık ve kronik vakaya göre farklı bir tedavi yöntemi farklı sürelerde uygulanmaktadır. Bu yöntemler ve tedavi aşamaları mutlaka uzman doktorlar kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Fizik tedavi uygulamaları aşağıda ki yöntemlerden birini veya bir kaçını uygulanabilmektedir.

Fizik Tedavi Uygulamalar;

• Soğuk ve sıcak tatbiki uygulaması
• İnfraruj, sıcak paket, girdap banyoları ve parafin gibi yüzeysel ısı uygulamaları
• Faradık akım ve vakum – enterferans gibi elektro terapi uygulamaları
• Popüler kaplıca tedavileri, su altı masajları, kontrast banyosu hidroterapi uygulamaları
• Traksinoyı. Splint breys, bandaj baston gibi mekanoterapi uygulamaları
• Düzeltici ve düzenleyici egzersiz uygulamaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamalarının Amaçları Nelerdir?

• Hastanın rahatlaması için öncelikle ağrıların azaltılması
• Kas gevşetici uygulamalar ile fiziksel düzelme sağlanması
• Dolaşım sistemin olumlu etkiyle ilerleme kaydetmesi
• Enflamasyonların giderilmesi
• Tüm fonksiyonların düzeltilmesi, hareket kabiliyetlerinin artırılması
• Kasların güçlendirilip birbiri arasında ki uyumun koordine edilmesi
• Duruş bozukluklarının giderilmesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kapsamında Ne Tür Tedaviler Uygulanır?

• Akut ve kronik ağrı tedavileri uygulanır.
• Varsa romatizmalı hastalıklar bunların takipleri ve tedavileri yapılır.
• Spor yaralanmaları ve ortopedik sorunların tedavileri yapılır.
• Pediatrik rehabilitasyon yapılır.
• Doğum esnasında veya sonrasında kazanılan eklem ve kemik problemleri çözülür.
• Yanık sonrası, kardikay ve geriatrik sorunların rehabilitasyon tedavisi uygulanır.

Fizik tedavisi süresi; hasta için konulan tanı ile alakalıdır. Tanı tedavi ve takip süreci geniş bir zamana da yayılabilir. Her seansın 60 – 90 dakika olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak seans sayısı 12 – 36 arasında hastanın tedaviye vereceği tepkiye göre değişmektedir.
Fizik tedavi uygulamalarında ağrı; hastanın ağrı eşiği ile alakalı bir durum söz konusu olsa da genellikle ağrısız veya rahatsız etmeyecek derece de az ağrılı yöntemlerdir. Hastanın eklemlerinde beliren ve var olan kısıtlar ( el kol kaldıramama, omuz düşüklüğü, yürüme zorluğu ) olduğu durumda fiziksel ve germe egzersizlerinde ağrılar gözlemlenebilir.

Fizik Tedavi kimlere uygulanmalıdır?

Her türlü eklemsel ve doku bozuklukları olanlara fizik tedavi uygulanabileceği gibi sırt ve boyun bölgesinde ağrı ve fonksiyonel sorunları olanların bu tedavi yöntemine başvurmaları gereklidir. Bunun yanı sıra kol ve bacaklarda oluşacak şişme ve morarmalar, kaslarda oluşacak güçsüzlükler ve fonksiyonların kısıtlanmasında fizik tedavi uygulanabilir.

Hastaların romatizmalarının aktif olduğu zamanlarda, şişme ve sıcak ağrılı dönemlerde, damar tıkanıklıklarında, varis ve var olan açık yaraların olduğu zamanlarda ve iltihaplı bölgelerde fizik tedavi oldukça sakıncalıdır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamalarının Faydaları Nelerdir?

• İnsanların hayat kalitesini artıracaktır.
• Hastalıkların kronik vakıa olmasını veya ilerleyen bir sorun olmasını engelleyecektir.
• İlaç ve cerrahi müdahale ile tedavi edilemeyen hastalıkların tedavisinde verimli ve etkili bir rol oynayacaktır.
• İlaç kullanımını azaltacaktır. Gereksiz tıbbi müdahaleler ve cerrahi operasyonları engelleyecektir.
• Yan etkisi olmayacak ve oldukça ağrısız bir yöntem olacaktır.

Fizik tedavi bazı durumlarda cildin etkilenmesine sebep olabilir. Bu cilt kızarıklığı veya cildin tahril olmasıdır. Heyecanlı hastalarda ve özellikle yaşlı hastalarda kalp ritminin bozulması gibi olumsuz etkiler verebilir. Kan basıncının değişmesi kas tendom yaralanmaları ve elektrik çarpması diğer olası fizik tedavi ve rehabilitasyon yan etkilerinden bazılarıdır.