Kısmi Felç Nedir? Kısmi Felç Nasıl Gelişir?

İnme, beyne giden kan akışının kan pıhtısı, yağ parçacıkları vb. materyaller nedeniyle kesilmesi (iskemik inme) veya beyin içindeki kan damarlarının bütünlüğünün yüksek tansiyon vb. nedenlerle bozulması (hemorajik inme) nedeniyle oluşur. İnme tıbbi bir acil durumdur ve hızlı tedavi edilmesi çok önemlidir. Erken önlem, beyin hasarı oluşumunu ve diğer komplikasyonları azaltabilir. İnme, dünyada yetişkin ölümlerinin önde gelen üç nedeninden biri haline gelmiştir.

İnme sonrası vücudun bir yarısında ‘’hemipleji’’ veya ‘’hemiparezi’’ gelişir. Hemiplejideki “hemi” terimi, vücudun bir yarısında – sol veya sağ tarafta – meydana gelen durumu ifade ederken ‘’pleji’’ ise şiddetli, tam kuvvet kaybı (felç) anlamına gelir. Pleji (felç), bir kasın veya kas grubunun istemli olarak hareket edememesidir. Kasları hareket ettirmek için gerekli komutu vermesi gereken beyin bölgesi hasar gördüğünde felç tablosu görülür.

Kısmi Felç

Hemiparezide ise ‘’parezi’’ hafif, kısmi güçsüzlük (kısmi felç) anlamına gelir. Vücudun sağ veya sol yarısında bacakta, kolda veya yüzde hafif, kısmi güç kaybı görülür. Bu kişiler, etkilenen tarafını ancak sınırlı bir güçle ve zayıf şekilde hareket ettirebilir.

İnme geçiren kişilerin yaklaşık %80’inde kısmi felç (hemiparezi) tablosu görülür ve bu da kısmi felci inmenin en yaygın etkilerinden biri haline getirir.

Kısmi felç, vücudun bir tarafını genellikle eşit olmayan şekilde etkiler. Kısmi felçte görülen bozukluk hafiften şiddetliye kadar değişen semptomlarla bir süreklilik içindedir. Bu hastalarda kas zayıflığı, duyu bozukluğu, görme problemleri, denge bozukluğu oluşur ve bu hastalarda düşme riski artar.

Kısmi Felç Nedenleri

Kısmi felcin başlıca nedeni inmedir. Kısmi felcin diğer nedenleri ise Travmatik Beyin Hasarı, Beyin Enfeksiyonu (ensefalit, menenjit), Omurilik Yaralanmaları ve Beyin Tümörü‘dür.

Kısmi Felç Türleri

  • Saf Motor Hemiparezi: En yaygın kısmi felç türüdür. Bu kişilerde vücudun bir yarısında yüzde, kolda ve bacakta güçsüzlük vardır. Bu vücut bölümleri eşit olarak etkilenebilir veya vücudun bir bölümü diğerinden daha fazla etkilenmiş olabilir.
  • Ataksik Hemiparezi Sendromu: Vücudun bir tarafında güçsüzlük ve ‘’ataksik’’ hareketlerden oluşan ikinci en sık görülen kısmi felç türüdür. Bacak genellikle koldan daha fazla etkilenir. Semptomlar genellikle saatler veya günler içinde ortaya çıkar.

Kısmi Felç Tedavisi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon yoluyla etkilenen taraftaki gücünüzü ve hareketinizi artırmak veya yeniden kazanmak mümkündür. Kısmi felçli hastalar hedefe yönelik, çok tekrarı içeren, planlı ve programlı bir fizik tedavi ile genelde 3-6 ay içinde iyileşme gösterir.

Yeniden inme geçirme riskini engellemek amacıyla aynı zamanda önleyici tedaviler de başlanmalıdır. Önleyici tedaviler risk faktörlerini en aza indirmek amacıyla yapılan hayat tarzı değişiklikleri (egzersiz yapmak, sigara ve alkolü bırakmak, sağlıklı beslenme rejimine geçilmesi vb.) ve ilaç tedavilerini içerebilir.

Okumaya devam edin : ”Kısmi Felç Tedavisi Ne Kadar Sürer? Kısmi Felç Nedir?”

Engin Çakar
Memorial Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar inme ve beyin Hasarı, nörorehabilitasyon, algoloji alanlarında uzmanlaşmıştır.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLTASYON