Robotik Rehabilitasyon

Robotik rehabilitasyon yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin kazanılmasına yardımcı olan dünyadaki en gelişmiş robotik yürüme sistemine LOKOMAT denir.

robotik

Robot Yardımlı Yürüme Tedavisi Nedir?

Yürüme yeteneğini kaybetmiş hastaların bir robotik cihaz yardımıyla yürüme yeteneğini yeniden kazandırmayı veya yürümesini düzeltmeyi hedefleyen bir fizik tedavi şeklidir.

Tedavisinde kullanıldığı hastalıklar:

İnme-felç,

Parkinson Hastalığı,

Omurilik yaralanmasına bağlı felç,

Beyin hasarı,

Serebral palsi,

Geriatrik hastalar (Yaşlılığa bağlı hareketsizlik)

Alzheimer Hastalığı

Multipl Skleroz (MS)

Diz protez, ön çapraz bağ yaralanması gibi ortopedik nedenler

2.Armeo Power (El Kol Robotu)

Armeo Power rehabilitasyonun erken döneminden itibaren el ve kolun hareket bozukluklarında kullanılabilen bir tür robotik rehabilitasyon cihazıdır. Armeo Power ile el ve kolunu kontrollü şekilde kullanamayan hastalara bir robotik sistem yardımıyla kol ve el rehabilitasyonu uygulanabilmektedir.

Robot yardımlı kol-el rehabilitasyonu nedir ?

Kol ve elde fonksiyon bozukluklarında kullanılan, kol ve eldeki kullanma kabiliyetini arttırmayı hedefleyen robot yardımlı nörorehabilitasyon yöntemidir. Hastanın eliyle cisim kavraması, yemek yemesi, kıyafet giyip çıkarma gibi günlük aktivitelerini geliştirmesine yardımcı olur.  Ağır hareket bozukluğu olan hastalar da dahil olmak üzere erken dönemde rehabilitasyona katılımı sağlamaktadır.

Tedavisinde kullanıldığı hastalıklar:

 • İnme-felç,
 • Parkinson Hastalığı,
 • Omurilik yaralanmasına bağlı felç,
 • Beyin hasarı,
 • Serebral palsi,
 • Geriatrik hastalar (Yaşlılığa bağlı hareketsizlik
 • Multipl Skleroz (MS)

3. Erigo (Robotik Yatak)

 Hareket edemeyen ve yatağa bağımlı hastalarda erken dönemlerinde yoğun tedavi olanağı sağlayan ilk robotik yatak sistemidir.

Robotik yatak sistemi kimlere uygulanabilir?

Robotik yatak sistemi, hareket kabiliyeti oldukça azalmış ve yoğun rehabilitasyon

programı gerekli olduğu inme-felç, Parkinson Hastalığı bibi nörolojik hastalarda ve çeşitli nedenlerle hastanede yatış süresi uzamış, hareket bozukluğu oluşmuş hastalarda, yeni ameliyattan çıkmış ortopedik hastalarda uygulanabilmektedir. Robotik yatağın uygulanabileceği ve faydalı olacağı hastalıklar aşağıda sıralanmıştır:

 • İnme
 • Alzheimer hastalığı
 • Beyin hastalıkları
 • Boyun ve bel bölgesinden omurilik felci
 • Parkinson hastalığı
 • Geriatrik hastalar (Yaşlılığa bağlı hareketsizlik)
 • Beyin hasarı
 • Ağır yaralanmalar
 • Kalça-diz protez ameliyatları sonrası
 • Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası
 • Multipl Skleroz (MS)

Robotik yatak sisteminin faydaları nelerdir?

Robotik teknoloji ile hastanın hareketinin erken sağlanması duruş ve yürüme kabiliyetinin yeniden kazanılmasını sağlayarak, hareketsizliğe bağlı gelişen yatak yarası gibi sorunlardan korunmaya yardımcı olur.  Erken dönemde robotik yatak tedavisinin uygulanması hastalarda damar tıkanıklığı, idrar yolunda mikrop, kabızlık, bağırsak tıkanıklığı, göğüste balgam birikimi ve zatürre, eklem kısıtlılığı, kemik erimesi, sistemik veya kaslarda kuvvetsizlik, böbrek taşı, tansiyon dengesizliği, yaygın kas ve eklem ağrısı sıklığını azaltır ve hareketsizliğe bağlı gelişen sorunları önler. Erken dönemde rehabilitasyona katılım hastanın motivasyonunu arttırıp rehabilitasyon sürecini hızlandırır.