Robotik Tedavi

Son yıllarda teknolojilerin ilerlemesi ile rehabilitasyon alanında da robotik cihazlar ve sanal gerçeklik uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır.

robotik yatakRobotik rehabilitasyon özellikle yürüme ve el kol kullanım bozukluklarında yeteneğin yeniden kazanılmasında oldukça etkili tedavi yöntemidir.
Robotik yürüme sistemleri erken dönem pasif yürüme ve ileri dönem aktif yardımlı yürüme amaçlı olmak üzere 2 başlıkta toplanabilir.
Erken dönemde hasta yoğun bakım veya cerrahi süreçleri sonrasında robotik yatak yardımı ile tansiyon ve kalp damar hastalıkları dikkate alınarak yavaşça dik durmaya alıştırılırken bir yandan da eklemlerde sertlik ve kısıtlılık gelişmesini önlemek için robotik ayaklar yarımı ile pasif yürüme eğitimine başlanır.

 

 

yürüme robotuHasta burada belirli bir düzeye ulaştığında ileri düzey robot ile aktif yardımlı yürüme sürecine devam eder.  Bu evrede kullanılan robotik cihazlar gelişmiş bir sensor ve sanal gerçeklik sistemi ile entegre sistemlerdir. Hastanın yerçekimine karşı vücut yükü askılar yardımı ile alınarak hastanın aşırı yüke bağlı eklem ve omurga problemleri yaşaması önlenir. Robotik sensorlar yardımı ile hastanın yapabildiği hareketler ve kas gücü algılanarak ekrandaki grafiklere yansıtılır. Hastanın yapamadığı hareketler robotik ayaklar yardımı ile desteklenir. Hastanın karşısındaki ekranda vücudunu temsil eden bir insan grafiği vardır (avatar).  Sensorlar yardımı ile algılanan hareketler ekrandaki avatara simüle edilir ve hastanın ekranda çeşitli oyunlar eşliğinde yürüme kabiliyetinin geliştirilmesine çalışılır.

el kol robotu El kol robotu hastanın oturmaya başlaması ile hemen kullanılmaya başlanır.  Amaç el – kol fonksiyonlarını ve becerisini tekrarlayıcı ve destekleyici hareketler ile geliştirmektir.  Yürüme robotindaki gibi sesör ve sanal gerçeklik sistemleri ile desteklenmiş bir sistemdir.

İyileşme mekanizması nedir?

Robotik sistemler hastanın mümkün olduğunca hızlı ve doğru biçimde hareketlerini kazanmasını sağlamak amacındadır. Burada uygun hareketin fizyolojik şekilde en doğru biçimde tekrarlayıcı şekilde yapılması ile beyin ve omurilikte hareketin yeniden doğru biçimde öğrenilmesini sağlar.  Aslında beyinde rezerv kalan hücrelerin sıfırdan yeni bir görevi öğrenmesi sürecini doğru bir şekilde uyarır.

Bu süreçte hastanın yürüme sırasında yerçekimine karşı yükü tam veya kısmen azaltılarak eklem ve omurgalarının erken ve aşırı yükle zarar görmesi ihtimali ortadan kaldırılır.

Sanal gerçeklik ve sensorlar yardımı ile kasların hızlı bir şekilde güçlenmesi sağlanır.

Hangi hastalıklarda faydalıdır?

 • İnme- felç
  • Beyin damar tıkanıklığı
  • Beyin Kanması
 • Beyin Hasarı
 • Beyin Hastalıkları (tümör, ameliyat vs…)Omurilik Hasarı
 • Parkinson Hastalığı
 • Ortopedik nedenli yürüme ve el kol kullanım yetersizlikleri
 • Serebral Palsi
 • Diğer Nörolojik Hastalıklar

Robotik Rehabilitasyona ne zaman başvurulmalıdır?

Normal sağlıklı bir yaşam şekline mümkün olan en yakın düzeyde fonksiyonel kazanım için hastalıktan hemen sonra kapsamlı bir rehabilitasyon programına başlanmalıdır. Bu rehabilitasyon sürecinin içinde robotik rehabilitasyon olması tedavi etkinliğini artıran önemli bir yaklaşımdır.

Mümkün olduğunca erken başvuru önemlidir. Ancak son yıllarda beyinde rezerv hücrelerin bulunduğu ve iyi bir rehabilitasyon programı ile bunların yeniden şekillenerek yeni görevlerin öğrenilebildiği ispatlanmıştır. Bu bilgiler ışığında her dönmede yapılacak kapsamlı rehabilitasyon programından hastanın fayda sağlayabileceği bilinmektedir.