Spastisite – Botoks Tedavisi

SpastisiteSpastisite, kasların istemsiz aşırı kasılmasına bağlı olarak sertleşmesi ve hareket güçlüğü oluşturmasıdır. Sık karşılaşılan bir klinik durumdur. Spastisitenin görüldüğü klinik durumlar;

Hastalıklar

* İnmeye bağlı felç: İnme hastalarının  1/3’ünde,

MS (multipl skleroz): Hastaların %60 ında görülür.

Beyin hasarına bağlı felç: Hastaların %75 inde görülür

* Omurilik felci: Hastaların %70 inde görülür

* Çocuklarda serbral palsi: Hastaların %65 inde görülür.